Forsikring

Alle frivillige foreninger, der er medlem, som lokalafdeling i DUBAL er dækket af DUBAL’s forsikringer hos Tryg:

Arbejdsskade

Eksempel: En frivillig træner falder over et barn, og brækker anklen, mens han er gang med at vise opvarmningsøvelser.

Den frivillige arbejdsskadeforsikring er et sikkerhedsnet under de mange frivillige, der virker for en forening. Forsikringen dækker foreningens faste frivillige leder, dvs. bestyrelses- og udvalgsmedlemmer samt holdledere, der formelt er valgt eller udpeget af foreningens ledende organer.

Forsikringen dækker også de frivillige hjælpere, der typisk ikke er fast tilknyttet foreningen, men som ledelsen har bedt hjælpe til med at løse en konkret arbejdsopgave. For eksempel i forbindelse med forestillinger, salg af billetter mm.

Arbejdsskadeforsikringen dækker personskader, der er sket i forbindelse med arbejdet

 • Betaling af udgifter til sygebehandling, optræning og hjælpemidler mm.
 • Erstatning for tab af erhvervsevne
 • Godtgørelse for varigt mén
 • Overgangsbeløb ved dødsfald
 • Erstatning for tab af forsørger
 • Godtgørelse til efterladte
 • Rådgivning hos Aktiv Skade Team hos Tryg

Forsikringen dækker som en lovpligtig arbejdsskadeforsikring.

Ansvarsforsikring, inkl. arrangøransvar

Eksempel, personskade: Til en forestilling taber en ung artist en kegle under jonglering og rammer en tilskuers tænder, som tager skade.

Eksempel, tingsskade: Det kunne være at en deltager under et show var skyld i en skade på en jakke.

Eksempel, arrangøransvar: Hvis i opstiller nogle lamper eller tribuner, hvor det opstillede er skyld i en skade på en af jeres publikummer.

Forsikringen dækker, hvis udførsel af foreningens aktiviteter forvolder skade på personer eller ting. Forsikringen dækker det ansvar, som klubberne kan blive pålagt ved følgende hændelser:

 • Arrangementsansvar, hvis der er en tilskuer, der kommer til skade og i er ansvarlige.
 • Hvis en af udøverne kommer til skade og i har et ansvar for at sikkerheden ikke er overholdt.
 • Hvis der kommer nogen til skade på jeres område og i har ansvaret for at de kommer til skade
 • Forsikringen dækker både friholdelse og dækning af skaden

Dækningsomfang:
Person og / eller tingskade:                                10.000.000 DKK
Fareafværgelse:                                                       1.000.000 DKK

Selvrisiko
Personskade:                                                                            0 DKK
Tingskade:                                                                         2.500 DKK
Fareafværgelse:                                                              10.000 DKK