Dagens program

Kl. 11:00 Deltagerne præsenteres

Kl. 12:00 Frokost

Kl. 13:00 Landsmøde

Adresse

Cirkus Flik Flak
Cirkusbygningen
Herluf Trolles Vej 138
5220 Odense SØ

Find vej

Landsmøde hos Cirkus Flik Flak i Odense

Lørdag d. 21. april 2018 fra kl. 11:00

Landsmødets dagsorden

1: Valg af dirigent

2: Valg af referent

3: Formandens beretning

4: Fremlæggelse af årsregnskab med revisor påtegning

5:Idéer og tanker fra Visionsmødet

6: Handlingsplan

7: Indkomne forslag

8: Ændring af DUBAL's vedtægter, se forslag HER

9: Forelæggelse af budget, samt fastlæggelse af medlemskontingent for de kommende år

10: Valg til hovedbestyrelsen og suppleanter

11: Valg af formand (skal vælges i lige år)

12: Eventuelt

Den nuværende bestyrelse og hvem der er på valg

Morten Haugland (formand), Aalborg Cirkus Klub / – på valg
Tommy Hardam, Cirkus Flik Flak / – på valg
Einar Trie, Salling Cirkus Klub / – ikke på valg
Katja Olsen, Frederiksberg Cirkusklub / - på valg
Vibeke Hørdum, Aalborg Cirkus Klub / - på valg
Louise Markfoeged Madsen, Salling Cirkus klub / - på valg
Nanna Eriksen, Cirkus Højdeskræk / -på valg

Se gældende vedtægter her

Se referatet fra sidste landsmøde her