Landsmøde 2017

Lørdag d. 22. april

 

 Cirkusbygningen
Herluf Trolles Vej 138
5220 Odense SØ

Her er det / Find vej

 

 

Landsmøde 2017 i Odense

Vi mødes 11:00 / Præsentation af deltagerne

Frokost fra kl. 12:00

Landsmødet starter kl. 13:00

 

Dagsorden

-    1: Valg af referent

-    2: Formandens beretning.

-    3: Nyt fra sekretariatet.

-    4: Fremlæggelse af årsregnskab med revisor påtegning.

-    5: Idéer og tanker fra Visionsmødet. / nyt fra Nordea fonden.

-    6: Internationale projekter/EYCO

-    7: Indkomne forslag

-    8: Handlingsplan.

-    9: Forelæggelse af budget, samt fastlæggelse af medlemskontingent for de kommende år.

-  10: Valg til Hovedbestyrelsen og suppleanter (se herunder hvem der er på valg)

-            Valg af formand. (kun i lige år / altså ikke i 2017)

-  11: Evt.

Herunder er nuværende bestyrelse. Tre er på valg og to af dem ønsker genvalg.

Morten Haugland, Aalborg Cirkus Klub / – ikke på valg
Tommy Hardam, Cirkus Flik Flak / – ikke på valg
Trine Fryba Christensen, Cirkusrummet / – ikke på valg
Mikkel Pørksen, Cirkus Stjerneskud / – ikke på valg
Einar Trie, Salling Cirkus Kids / – på valg (ønsker genvalg)
Søren Stockmar, Cirkus Tværs / – på valg (ønsker genvalg)
Carina Laursen, Agerskov Cirkus Klub / – på valg (ønsker ikke genvalg)

 ---------------

- Kristina Wegner (suppleant) / – på valg
- Ann Elton (suppleant) / – på valg

 

Se vedtægter her.

Tilmeld dig på info(at)dubal.dk - og få tilsendt materiale.