DUBAL's standardvedtægter til nye klubber

Hvorfor starte en cirkusklub?

Alle kan være med og det er SJOVT

Artisttræning er både idræt, kultur og levende skabende fællesskab, det skaber livsglæde for både deltagere og tilskuere. Artisteri kan dyrkes på alle niveauer og der er mange forskelligartede dicipliner, derfor kan alle være med. Det opøver motorik, giver sund motion, fremmer leg, sanselighed og kreativitet.

Den enkelte bliver inddraget aktivt og bidrager med det han eller hun kan. På den måde fremmer cirkus deltagernes selvtillid og lærer deltagerne rummelighed og respekt for andre.

Muligheden for at gå til cirkus kan være et rigtigt godt alternativ til andre aktiviteter. I cirkusklubberne finder vi nemlig ofte nogle af de børn og unge, som ellers ikke deltager i de mere etablerede foreninger.

Projekt "CIRKUS for alle" er støttet af Nordea-fonden og Region Midtjylland

Her kan du købe dit cirkusudstyr: PEGANI

Hvad skal I bruge - og hvad kan I få hjælp til?

I skal have LYST til at gå igang

Der skal bruges børn og unge, der vil gå til cirkus, samt nogle unge og voksne, der har lyst til at være frivillige i jeres klub.

Der er brug for frivillige, som har lyst til at stå for træningen i klubben og frivillige, der vil lægge energi i bestyrelsesarbejdet.

I startfasen vil jeres klub, få tilbudt profesionelle artister som undervisere, og vi tilbyder kurser for klubbens kommende trænere.

En nystartet cirkusklub har mulighed for at låne alt nødvendigt træningsudstyr hos os, indtil klubben får anskaffet sit eget cirkusudstyr. Vi hjælper jer endvidere med at skaffe midler til udstyr.

Vi kan hjælpe med at finde egnede lokaler, kontakten til jeres kommune, standardvedtægter, bogføringsprogram og andre praktiske ting.

Hvordan oprettes cirkusklubben?

Klubben skal være en SELVSTÆNDIG forening

Det er vigtigt at klubben bliver en selvstændig forening under DUBAL (Danske- Ungdoms- og Børne- Artisters Landsforening). Altså ikke ind under en eksisternde idrætsforening, ungdomsskole eller lignende.

Dette er vigtigt, for at DUBAL kan hjælpe med opstart af cirkusklubben med undervisning, kurser, træningsudstyr osv.

Desuden kræver det medlemsskab af DUBAL for at cirkusklubben kan deltage i DUBAL's mange aktiviteter. Der afholdes hvert år flere fælles træningsweekender, samt to store lejre "European Circuscamp" og "Cirkusfestival"

Cirkusklubben skal oprettes som en frivillig forening med mindst 10 medlemmer. De eksisterende klubber har mellem 30 og 150 medlemmer.

Bestyrelsen skal bestå af 5 pesoner.