Alle medlemmer af DUBAL er velkomne til landsmødet. Hvis man er under 16 år, kan forældre / værge deltage på medlemmets vegne.

Der vil undervejs være indlagt en frokostpause og der sluttes af med kaffe og kage.

Husk tilmelding på info(at)dubal.dk senest d. 25. april 2019.

Cirkus Flik Flak
Cirkusbygningen
Herluf Trolles Vej 138
5220 Odense SØ

DUBAL's Landsmøde hos Cirkus Flik Flak i Odense

Lørdag d. 27. april 2019 kl. 11:00

Landsmødets dagsorden

1:   Valg af dirigent

2:   Valg af referent

3:   Formandens beretning

4:   Fremlæggelse af årsregnskab med revisor påtegning

5:   Idéer og tanker fra Visionsmødet

6:   Handlingsplan

7:   Indkomne forslag (Forslag, til behandling her, skal være sekretariatet i hænde senest d. 6. april på info@dubal.dk)

8:   Forelæggelse af budget, samt fastlæggelse af medlemskontingent for de kommende år

9:   Valg til hovedbestyrelsen og suppleanter

10: Eventuelt

Den nuværende bestyrelse og hvem der er på valg

Morten Haugland (formand), Aalborg Cirkus Klub / – ikke på valg
Tommy Hardam, Cirkus Flik Flak / – ikke på valg
Einar Trie, Salling Cirkus Klub / – på valg
Vibeke Hørdum, Aalborg Cirkus Klub / - ikke på valg
Louise Markfoeged Madsen, Salling Cirkus klub / - på valg
Søren Stockmar, Cirkus Tværs / - på valg
Aja Christensen, Cirkus Mojn / - på valg

Se gældende vedtægter her
Se referatet fra sidste landsmøde