Alle medlemmer af DUBAL er velkomne til landsmødet. Det er et stort ønske i DUBAL, at samtlige lokalafdelinger er repræsenteret på landsmødet. Da det giver det bedste grundlag for at skabe en landsforening alle kan have gavn af.

Hvis man er under 16 år, kan forældre / værge deltage på medlemmets vegne.

Der vil undervejs være indlagt en frokostpause og der sluttes af med kaffe og kage.

Husk tilmelding på info(at)dubal.dk
senest d. 25. maj 2021.

Cirkus Flik Flak
Cirkusbygningen
Herluf Trolles Vej 138
5220 Odense SØ

 

Indkaldelse til DUBAL's Landsmøde hos Cirkus Flik Flak i Odense
Lørdag d. 29. maj 2021 kl. 11:00

Tilmelding d. 25. maj er meget vigtig, så vi kan afvikle landsmødet i henhold til myndighedernes retningslinjer for forsamlinger.

Landsmødets dagsorden

1:   Valg af dirigent
2:   Valg af referent
3:   Formandens beretning
4:   Fremlæggelse af årsregnskab med revisor påtegning
5:   Idéer og tanker fra hovedbestyrelsen
6:   Handlingsplan
7:   Indkomne forslag
8:   Forelæggelse af budget, samt fastlæggelse af medlemskontingent for de kommende år
9: Valg til hovedbestyrelsen og suppleanter
10: Eventuelt

Den nuværende bestyrelse og hvem der er på valg

Visti Vistisen (formand), Cirkus Olaiski / – ikke på valg
Jan Thorlind, Cirkus Arcus / – ikke på valg
Einar Trie, Salling Cirkus Klub / – på valg
Vibeke Hørdum, Aalborg Cirkus Klub / - ikke på valg
Helle Lynggaard, Cirkus Sceneskræk / - på valg
Holger Pedersen, Solcirkusvognen / - på valg
Aja Christensen, Cirkus Mojn / - ikke på valg
Pia Thorsen (suppleant), Cirkus Liberty/ -på valg
Søren Stockmar (suppleant), Cirkus Tværs/ - på valg

Se gældende vedtægter her
Se referatet fra landsmødet 2020