Alle medlemmer af DUBAL er velkomne til landsmødet. Det er et stort ønske i DUBAL, at samtlige lokalafdelinger er repræsenteret på landsmødet. Da det giver det bedste grundlag for at skabe en landsforening alle kan have gavn af.

Hvis man er under 16 år, kan forældre / værge deltage på medlemmets vegne.

Der vil undervejs være indlagt en frokostpause og der sluttes af med kaffe og kage.

Husk tilmelding på info(at)dubal.dk senest d. 6. juni 2020.

Cirkus Flik Flak
Cirkusbygningen
Herluf Trolles Vej 138
5220 Odense SØ

 

Indkaldelse til DUBAL's Landsmøde hos Cirkus Flik Flak i Odense
Lørdag d. 27. juni 2020 kl. 11:00

Tilmelding d. 6. juni er meget vigtig, så vi kan afvikle landsmødet i henhold til myndighedernes retningslinjer for forsamlinger.

Landsmødets dagsorden

1:   Valg af dirigent
2:   Valg af referent
3:   Formandens beretning
4:   Fremlæggelse af årsregnskab med revisor påtegning
5:   Idéer og tanker fra Visionsmødet
6:   Handlingsplan
7:  Ændring af vedtægter. Se forslag her
8:   Indkomne forslag (Forslag, til behandling her, skal være sekretariatet i hænde senest d. 6. juni på info(at)dubal.dk
9:   Forelæggelse af budget, samt fastlæggelse af medlemskontingent for de kommende år
10:  Valg af formand. (Forslag til kandidater skal være sekretariatet i hænde senest d. 6. juni på info(at)dubal.dk
11: Valg til hovedbestyrelsen og suppleanter
12: Eventuelt

Den nuværende bestyrelse og hvem der er på valg

Morten Haugland (formand), Aalborg Cirkus Klub / – på valg
Tommy Hardam (næstformand), Cirkus Flik Flak / – på valg
Einar Trie, Salling Cirkus Klub / – ikke på valg
Vibeke Hørdum, Aalborg Cirkus Klub / - på valg
Helle Lynggaard, Cirkus Sceneskræk / ikke på valg
Holger Pedersen, Solcirkusvognen / ikke på valg
Aja Christensen (international representant), Cirkus Mojn / - på valg
Pia Thorsen (suppleant), Cirkus Liberty/ -på valg
Søren Stockmar (suppleant), Cirkus Tværs/ - på valg

Se gældende vedtægter her
Se referatet fra landsmødet